Veřejná zakázka: 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – kolejové propojení Depa Písnice a Jesenice u Prahy vč. úplného znění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4490
Systémové číslo: P19V00000566
Datum zahájení: 24.04.2019
Nabídku podat do: 13.05.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – kolejové propojení Depa Písnice a Jesenice u Prahy vč. úplného znění
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je řešení 5. aktualizace ZÚR SK, které musí být koordinováno s územím hlavního města Prahy. Studie detailnějšího řešení trasy bude poskytnuta dodavateli jako podklad. Součástí 5. aktualizace ZÚR SK bude podrobné textové a grafické odůvodnění navrhovaného řešení a dalších obsahových náležitostí hlavně s ohledem na vymezení koridoru a porovnání s příslušnou podrobnější územně plánovací dokumentací (např. územními plány jednotlivých měst a obcí), přičemž bude kladen důraz na podrobné odůvodnění věcného řešení nového koridoru v kontextu na okolní vazby. Způsob úpravy textu bude v souladu s legislativními pravidly vlády ČR. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky