Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pod Benáteckým vrchem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4454
Systémové číslo: P19V00000531
Datum zahájení: 16.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pod Benáteckým vrchem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Pod Benáteckým vrchem (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• Pojezdy těžkou pásovou technikou s cílem podpory ohrožených a zvláště chráněných druhů organismů vázaných na narušované plochy bývalého vojenského cvičiště. Pojezdy budou prováděny tak, aby na stanovených plochách došlo ke znatelnému narušení až odstranění drnu a současně utužení půdní vrstvy. Pojezdy budou prováděny na plochách znázorněných schematicky na mapce, která tvoří přílohu této smlouvy. K pojezdu a narušování budou použita vojenská pásová vozidla (tanky, pásové transportéry) s taženým nářadím (těžké brány, těžký smyk), případně další technika podle možností zhotovitele. Termín bude zvolen přednostně ve vlhkém podzimním období. Celková plocha zásahu bude 6 ha.
• Vyznačení nepojížděných ploch s výskytem vybraných zvláště chráněných druhů rostlin v terénu (10 ks dřevěných kůlů o výšce nadzemní části 120 cm, výstražné tabulky, termín květen, případně bezprostředně po podpisu smlouvy).
• Výše uvedené práce jsou v této smlouvě dále označeny rovněž jako „zásah“. Všechny práce na „zásahu“ budou dokončeny nejpozději do 15. listopadu 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 66 116 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky