Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kersko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4450
Systémové číslo: P19V00000527
Datum zahájení: 16.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kersko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Kersko (dále jen
ZCHÚ), konkrétně:
· v prvním roce jednorázové vyřezání náletů a ošetření řezných ran herbicidem, na dílčích plochách b - 0,2 ha, (nálety břízy a jívy) na okraji louky; b1 - 1 ha, (plošné vyřezání); f - 0,06 ha, (keřový
porost), k3 - 0,3 ha (drobné nálety na okraji louky - vzrostlé stromy ponechat) a 4 - 0,26 ha. Celkem plocha zásahu 1,82 ha. Termín provedení prací říjen.
· druhý až čtvrtý rok sečení motorovou kosou, na dílčích plochách b - 1 ha, b1 - 1ha, f - 0,83 ha, termín červen a na dílčí ploše 4 - 0,78 ha, termín květen. Celkem plocha zásahu 3,61 ha.
· ve třetím roce vyřezání výmladků a ošetření řezných ran herbicidem, na dílčích plochách b - 0,2 ha, b1 - 1 ha, f - 0,06 ha, k3 - 0,3 ha a 4 - 0,26 ha. Celkem plocha zásahu 1,82 ha. Termín provedení prací říjen.
· každoroční sečení motorovou kosou, na dílčí ploše 1 - 0,26 ha, termín květen.
· každoroční mechanizované sečení, na dílčích plochách a - 0,24 ha, g - 0,45 ha, termín květen. Celkem plocha zásahu 0,69 ha.
· každoroční mechanizované mozaikovité sečení, na dílčích plochách d - 1,74 ha a k1 - 0,85 ha, termín květen; na dílčích plochách k2 - 1,26 ha a k3 - 3,2 ha, termín červen. Každá plocha bude kosena
mozaikovitě s ponecháním cca 10 % plochy nepokosené. Nekosená část bude tvořena menšími plochami (cca 10 x 10 m) rovnoměrně rozmístěnými po celé ploše. Nekosená místa se budou každý rok střídat tak, aby žádné místo nezůstalo nekosené dva roky po sobě. Celková plocha zásahu 7,05 ha.
· součástí prací je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 581 488 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky