Veřejná zakázka: „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice – TDS + BOZP“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 433
Systémové číslo: P16V00000352
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.07.2016
Nabídku podat do: 03.08.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice – TDS + BOZP“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon stálého technického a geotechnického dozoru stavebníka v průběhu stavby včetně výkonu inženýrsko-investiční činnosti, organizace a vedení kontrolních dnů. Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací s platnou projektovou dokumentací, kontrola nad dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochranně životního prostředí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 384 379 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky