Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Starkočský lom

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4184
Systémové číslo: P19V00000262
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 07.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Starkočský lom
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Plocha D: V roce 2019 jednorázové odstranění souvislých porostů křovin včetně ošetření pařízků neselektivním herbicidem v termínu září – říjen včetně štěpkování a odvozu dřevin mimo ZCHÚ a ochranné pásmo. Celková plocha zásahu činí 0,05 ha.
• Plocha A, B, C: V roce 2019 kosení včetně odstraňování výmladků dřevin a křovin v termínu srpen až říjen. Celková plocha zásahu činí 0,4 ha. Součástí je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy.
• Plocha A, B, C, D: V roce 2020 -2023 kosení včetně odstraňování výmladků dřevin a křovin v termínu srpen až říjen. Celková plocha zásahu činí 0,45 ha. Součástí je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 645 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
e-mail: pursova@kr-s.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky