Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Smečenská rokle

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4183
Systémové číslo: P19V00000261
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 07.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Smečenská rokle
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• odstranění náletových dřevin a křovin v geologickém profilu na ploše cca 0,02 ha, ručně, termín září – říjen,
• likvidace porostu křídlatky u vstupu do ZCHÚ, likvidace zahrnuje opakované pokosení a odstranění, 2x, v době od 1.8. do 31.8. a v době od 1. 10. do 31. 10., na ploše menší než 0,01 ha,
• úklid drobného odpadu v přírodní památce na ploše cca 6 ha jeho likvidace v souladu s platnými právními předpisy v termínu do 31. 10.,
• jednorázově v roce 2023 obnovu pruhového hraničního značení přírodní památky. Značení bude provedeno v souladu s § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 10 odst. 1 písm. i) a podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 45/2018 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Celkový obvod ZCHÚ je cca 1830 m. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem očištěn např. drátěným kartáčem); nebo na dřevěných kůlech vyrobených ze smrkové nebo modřínové kulatiny zbavené kůry a opatřených tlakovou impregnací, průměr min. 100 mm a délka 2000 mm; kůly budou opracované do špice a budou zatloukány, případně osazeny do otvorů vyhloubených zemním vrtákem, nebo zakopány do země s následným hutněním. Značení musí být prováděno pouze na suchý podklad. Termín září - říjen

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 123 967 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
e-mail: pursova@kr-s.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky