Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Milská stráň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4177
Systémové číslo: P19V00000255
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 07.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Milská stráň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Jednorázová redukce nevhodných druhů dřevin a křovin s ponecháním rovnoměrně rozptýlených soliter domácích druhů dřevin či jejich skupin. Vyřezání v minimální výšce tak, aby plocha mohla být následně kosena např. bubnovou či lištovou sekačkou, čerstvé řezné plochy pařízků budou ošetřeny přípravkem Roundup bioactiv v minimální koncentraci 50% s přídavkem potravinářského barviva tak, aby ošetřené plochy byly odlišitelné. Následně celoplošné kosení za účelem odstranění drobných výmladků dřevin. Odstranění vyřezané dřevní hmoty a pokosené biomasy mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Redukce dřevin 50%, termín 15.9. – 30.10. 2019, plochy část 1, 2, 4 dle mapové přílohy – rozloha 0,8 ha,
• mozaikovité kosení travobylinného porostu s jeho následným shrabáním a odstraněním pokosené biomasy mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Mozaika bude spočívat v ponechání cca 1/3 porostu ve formě pásů o šíři cca 3 m či ostrůvků. Vynechané plochy se nebudou nacházet v porostech třtiny, bělotrnu, pcháčů atp. V následujících letech budou vynechány vždy na jiných místech. Vynechání ostrůvků s porosty dřevin. Kosení lehkou technikou, křovinořezem, termín 1.9. – 30.9. Plochy část 1, 3, 5 dle mapové přílohy – rozloha 2,3 ha v letech 2019 – 2023. Plochy část 1, 2, 4 dle mapové přílohy – rozloha 0,8 ha v letech 2020 – 2023,
• dosadba ovocných dřevin místní provenience a dubu, odrostek, kontejnerovaný, výška min. 121 cm, v plochách bez stávajících dřevin, upřesnění při předání území, výsadba zahrnuje kotvení sazenice 1 dubovým kůlem délky 200 cm a tloušťky 10 cm na silnějším konci, instalaci ochrany stromku proti okusu do výšky 150 cm pletivo drátěné s rozměry ok optimalizovanými pro zajištění ochrany proti okusu zvěří (např. typ Benita) s upevněním na kůl na 3 místech, zálivku sazenic v období nedostatku srážek po dobu trvání této smlouvy, počet 20 ks ovocných dřevin a 20 ks dubu, výsadba září – říjen 2020, následná kontrola sazenic spojená s výsadbou nových dřevin v případě úhynu vysázených dřevin v letech 2021 – 2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Středočeský kraj - Podatelna, Zborovská 11, Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky