Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hostivické rybníky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4175
Systémové číslo: P19V00000253
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 07.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hostivické rybníky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Každoroční likvidaci křídlatky (plocha č. 1 viz. mapová příloha – 100 m2) - První rok v průběhu srpna (v době květu křídlatek) bude proveden postřik herbicidem na listy. Po zaschnutí rostlin bude porost posečen a vzniklá biomasa spálena mimo ZCHÚ. Další roky bude herbicid aplikován v případě výskytu křídlatky v dubnu a v září na listy rostlin. Po zaschnutí rostlin bude porost také posečen a vzniklá biomasa opět spálena mimo ZCHÚ;
• Každoroční likvidaci křídlatky (plocha č. 2 a 3 – viz. mapová příloha – cca 55 m2) – 15 % herbicit bude aplikován injekčně do stvolu rostlin. Po zaschnutí rostlin porost bude posečen a vzniklá biomasa bude odvezena a splálena mimo ZCHÚ. Termíny aplikace herbicidu: první rok v průběhu srpna, další roky v dubnu a v září.
• Jednorázovou obnovu pruhového hraničního značení, která bude provedena k 30. 9. 2019. Značení bude provedeno v souladu s § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 16 a 17 vyhlášky č. 45/2018 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Celkový obvod ZCHÚ je cca 8100 m. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem očištěn např. drátěným kartáčem); nebo na dřevěných kůlech vyrobených ze smrkové nebo modřínové kulatiny zbavené kůry a opatřených tlakovou impregnací, průměr min. 100 mm a délka 2000 mm; kůly budou opracované do špice a budou zatloukány, případně osazeny do otvorů vyhloubených zemním vrtákem, nebo zakopány do země s následným hutněním. Značení musí být prováděno pouze na suchý podklad.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 181 818 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
pursova@kr-s.cz

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky