Veřejná zakázka: III/1066 Krhanice - Čakovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 414
Systémové číslo: P16V00000333
Evidenční číslo zadavatele: VZ-339/16
Datum nákupu / nabídek: 17.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1066 Krhanice - Čakovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o komunikaci III. třídy mezi obcemi Krhanice - Čakovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1066.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy :
Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně realizace, zajištění ohlášení stavby. Po seřezání krajnic bude provedeno očištění, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Zalití příčných a podélných spár a po té vyznačení VDZ - vodící proužky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 638 170 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky