Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vrch Baba u Kosmonos

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4137
Systémové číslo: P19V00000215
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vrch Baba u Kosmonos
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Vrch Baba u Kosmonos (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• výstavba standardní drátěné oplocenky v porostu 424A9b, délka 120m, navazuje na oplocenku z roku 2016. Použité pletivo min. 160/19/15 s tloušťkou drátů min. 2,3/1,8/1,8 mm, délka pole 3 m, kůly dubové (akátové) tloušťka 10 cm, výška 2 m, každý třetí kůl zavětrován z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°, 1x přelízka nebo vchod u přístupové komunikace; termín do 31.10. 2019);
• odstranění nežádoucího porostu křovin či náletu dřevin (zejména dub červený, líska, bez) na ploše 0,14 ha. Řezné plochy pařízků budou ošetřeny arboricidem. Zásahem vzniklá dřevní hmota bude odstraněna mimo plochu zásahu. V termínu před výsadbou dřevin přirozené druhové skladby.
• dosadba dřevin přirozené druhové skladby v oplocenkách v porostní skupině 424A9b ve složení DB 1000 ks, LP 300 ks, JL 100 ks, BK 100 ks. Výsadba obalovaných sazenic 35 cm+, výsadba ve vhodném období září – říjen, dle aktuálních podmínek, případně výsadba obalovaných sazenic, výsadba jamková 35 x 35 cm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 645 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
pursova@kr-s.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky