Veřejná zakázka: II-610 Benátky - Ovčín mimo IROP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4124
Systémové číslo: P19V00000202
Evidenční číslo zadavatele: VZ-86/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 01.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II-610 Benátky - Ovčín mimo IROP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II-610 Benátky - Ovčín mimo IROP." Stavební práce spočívají v provedení souvislé údržby úseku silnice II/610 v km 27,280 – 28,600, která navazuje na akci IROP a řeší havárii spočívající v odstranění poškozeného obrusu a části ložné vrstvy, výspravě a vyrovnávce ložné vrstvy, obnově obrusné vrstvy z ACo 11 tl. 50 mm, součástí je obnova VDZ, DIO.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 371 932 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky