Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom u Chrástu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4121
Systémové číslo: P19V00000199
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom u Chrástu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Lom u Chrástu (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• Opakované odstraňování náletových dřevin ze skalních stěn (pila, nůžky, termín srpen až září 2019, 2021 a 2023, plocha 0,1 ha);
• Každoroční ruční kosení včetně odstraňování výmladků dřevin a ošetření čerstvých řezných ploch arboricidem (křovinořez, termín srpen až září, plocha 0,1 ha);
• Každoroční kosení (křovinořez nebo bubnová sekačka ručně vedená, termín srpen až září, plocha 0,5 ha);
• Odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy (dále jen zásah);
• Instalaci nového stojanu se státním znakem (do stávající patky, tabule dodá objednatel); sloupky budou vyrobeny z dřevěných hranolů (průřez min. 80x80 mm, materiál smrk, modřín) opatřených dřevěnou deskou s jednoduchou stříškou, včetně impregnace a nátěru; (přesná specifikace rozměrů a provedení bude předána zhotoviteli nejpozději při protokolárním předání prací). Termín dokončení nejpozději do září 2020;
• Obnovu pruhového značení hranic ZCHÚ, která bude provedena v souladu s § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 10 odst. 1 písm. i) a odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Celkový obvod ZCHÚ je 0,5 km. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem suchý a očištěný např. drátěným kartáčem). Termín dokončení nejpozději do září 2022.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 144 628 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
pursova@kr-s.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky