Veřejná zakázka: Část 2 - Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové zahrady

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4083
Jedná se o část veřejné zakázky: "Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov (opakování)"

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové zahrady

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka zahradnického vybavení, které je blíže specifikováno v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 96 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků