Veřejná zakázka: Oprava střechy strojovny dolu Bytíz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3903
Systémové číslo: P18V00001588
Evidenční číslo zadavatele: 376772
Datum zahájení: 20.12.2018
Nabídku podat do: 09.01.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy strojovny dolu Bytíz
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava střechy strojovny dolu Bytíz. Stávající střešní konstrukce je v mnoha místech poškozena a je nutné zabezpečit hydroizolační vlastnosti střešní krytiny a provést výměnu poškozených částí nosné konstrukce střechy. Oprava dle Projektové dokumentace od Ing. Jany Součkové (Jindřichové), P2Projekt, budova SO-01 strojovna spočívá v demontáži poškozených střešních desek a v montáži nových desek z pórobetonu o tloušťce 100 mm. Při rozebrání střešního souvrství budou zároveň vyměněny poškozené nosné ocelové L profily. Nové střešní desky budou následně z vnější strany opatřeny asfaltovou penetrační emulzí a opatřeny dvěma vrstvami asfaltových pásů.
Na objektu strojovny bude zároveň provedena výměna oplechování atik na střeše tohoto objektu s použitím pozinkovaného plechu. Dále bude na tomto objektu provedena instalace okapních plechů, okapních žlabů a svodů v hranatém profilu z pozinkovaného plechu. Svody budou rozměru 120x120 mm, dle stávajícího historického provedení.
Rozpis prací a materiálu je součástí přílohy dle Projektové dokumentace: Ing. Jana Součková (Jindřichová), P2Projekt, Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz, 6/2018 s doplněním provozovatele.
Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých by uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 446 281 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Hornické muzeum Příbram
 • IČO: 00360121
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Hynka Kličky 293
  261 01 Příbram

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky