Veřejná zakázka: Náhradní výsadba zeleně v oblasti Kutná Hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 381
Systémové číslo: P16V00000300
Evidenční číslo zadavatele: VZ-253/16
Datum nákupu / nabídek: 16.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náhradní výsadba zeleně v oblasti Kutná Hora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je náhradní výsadba zeleně na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd na oblasti Kutná Hora. S ohledem na množství odstraněných jedinců a orgány životního prostředí nařízené náhradní výsadby překročily potřeby možností jednotlivých cestmistrovství zajišťovat toto doplnění vegetace prostřednictvím běžné údržby. V souladu s mapováním situace a možnosti využití silničních pomocných pozemků je současně s odvodněním řešeno doplnění 1353 ks jedinců s druhovou skladbou podle přiložené tabulky (Seznam sadbového materiálu). Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných Standardů péče o krajinu SPPK A 02 001:2013 vydanou Agenturou ochrany přírody ČR a dalších platných zákonů a norem ČSN.
Součástí je provedení všech prací, spojených s vlastní výsadbou, od úpravy kořenů materiálu po ukotvení a ochranu před okusem a loupáním. V ceně je zahrnuta následná péče, spočívající v 8x zalití a kontrole úvazků – podle počasí. Součástí je i náhradní výsadba uhynulých jedinců (12 měsíců po výsadbě).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 995 675 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky