Veřejná zakázka: „Provozování zdrojů tepla v budovách KÚ v letech 2016-2019“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 372
Systémové číslo: P16V00000291
Datum nákupu / nabídek: 20.05.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Provozování zdrojů tepla v budovách KÚ v letech 2016-2019“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění uvedené veřejné zakázky je zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství v budovách KÚ (Zborovská 11 a Husova 19 a 21) v letech 2016 - 2019. Jeho součástí je provádění obsluhy, údržby, oprav a servisu plynových kotelen v budovách KÚ. Požadujeme zajišťování provozu tepelného hospodářství ve smyslu platných technických, požárních a bezpečnostních předpisů a norem, zajišťování běžné a periodické údržby technologického vybavení tepelného hospodářství včetně provádění potřebných kontrol, zabezpečení nepřetržité havarijní služby s garancí zásahu při havarijním stavu zařízení ve lhůtě jednotek hodin od doby zjištění a nahlášení závady. Předmětem této zakázky nejsou předepsané kontroly a revize dle norem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 570 248 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky