Veřejná zakázka: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b – vypracování PDPS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 367
Systémové číslo: P16V00000286
Evidenční číslo zadavatele: vz-115/16
Datum nákupu / nabídek: 22.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b – vypracování PDPS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS na základě diagnostiky, pro odstranění starého a vybudování nového objektu, zjištění inženýrských sítí a případné provizorní přeložky. Zajištění inženýrské činnosti vedoucí k projednání a získání souhlasu se změnou stavebního povolení č.j. 150/47762/2011 – R č. 169 (Rozhodnutí o prodloužení platnosti č.j. 150/46387/2015). Původní SP bylo pro rekonstrukci, nyní požadavek na výstavbu nového objektu. Zajištění vyjádření a smluv potřebných pro změnu SP a k zahájení stavebních prací na vybudování nového objektu. Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích, případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.
PD bude vyhotovení podle platných norem, TP a TKP. Součástí zakázky bude také výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 585 750 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky