Veřejná zakázka: III/3241 Podmoky – Velenice + oprava propustků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 358
Systémové číslo: P16V00000277
Evidenční číslo zadavatele: VZ-184/16
Datum nákupu / nabídek: 24.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3241 Podmoky – Velenice + oprava propustků
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcí Podmoky - Velenice a části intravilánu obce Velenice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje apod.

Technologie opravy komunikace:
Krajnice nezpevněná – seřezávání s naložením materiálu a odvozem na skládku, hloubení příkopů s naložením materiálu a odvozem na skládku, částečné odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 60mm, řezání asfaltového krytu, očištění, spojovací postřik, hutněná asfaltová vyrovnávka a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Zřízení krajnice ze štěrkodrtě, zalévání spár asfaltovou zálivkou.
Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 498 652 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky