Veřejná zakázka: II/276 Malý Řečkov - Bělské papírny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3485
Systémové číslo: P18V00001170
Evidenční číslo zadavatele: VZ-634/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.10.2018
Nabídku podat do: 21.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/276 Malý Řečkov - Bělské papírny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/275 Malý Rečkov - Bělské papírny“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“) a to zejména v následující činnosti: souvislá údržba úseku silnice II/275 v km 6,980 – 10,050 spočívající v odstranění poškozeného obrusu a části ložné vrstvy, výspravě a vyrovnávce ložné vrstvy, obnově obrusné vrstvy z ACo tl. 50 mm, VZD a DIO.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 760 783 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky