Veřejná zakázka: Výměna linolea na pokojích domova mládeže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3450
Systémové číslo: P18V00001135
Datum zahájení: 26.10.2018
Nabídku podat do: 07.11.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna linolea na pokojích domova mládeže
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zadavatel rozděluje veřejnou zakázku na části A) a B) dle uvedené specifikace. Uchazeč musí podat nabídku na všechny části veřejné zakázky tj. na část A) i na část B).
Část A)
Předmětem plnění v části A) jsou kompletní práce spojené s výměnou linolea na 6 pokojích domova mládeže o rozměru jednoho pokoje 28,70 m2.
Část B)
Předmětem plnění jsou v části B) kompletní práce spojené s výměnou linolea v klubovně v I. NP domova mládeže. Rozměry klubovny 57,60 m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 151 502 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště, Hubálov 17
 • IČO: 00069566
 • Poštovní adresa:
  Loukovec,Hubálov 17
  294 11 Loukov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
V listinné podobě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené "Veřejná zakázka - Výměna linolea na pokojích domova mládeže - NEOTVÍRAT". Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště v kanceláři sekretariátu v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin nebo poštou na adresu zadavatele.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy