Veřejná zakázka: POVODNĚ 2013 III/10522 most ev.č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek - TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 342
Systémové číslo: P16V00000261
Evidenční číslo zadavatele: vz-284/16
Datum nákupu / nabídek: 29.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: POVODNĚ 2013 III/10522 most ev.č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek - TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.
Nad rámec shora uvedených činností specifikovaných v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky je poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky