Veřejná zakázka: III/1059 Netvořice – Vysoký Újezd - 0,400 – 1,300 a 2,400 – 3,800 km

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 331
Systémové číslo: P16V00000250
Evidenční číslo zadavatele: VZ-187/16
Datum nákupu / nabídek: 19.05.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1059 Netvořice – Vysoký Újezd - 0,400 – 1,300 a 2,400 – 3,800 km
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o komunikaci III. třídy mezi obcemi Netvořice – Vysoký Újezd. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1059. Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:
Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně realizace, zajištění ohlášení stavby. Po částečném odfrézování stávajícího živičného krytu bude provedeno očištění, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Zalití příčných a podélných trhlin, výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, seřezání krajnic, hloubení a úprava příkopů.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 320 822 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky