Veřejná zakázka: II/125 Uhlířské Janovice, ul. Jungmannova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 321
Systémové číslo: P16V00000240
Evidenční číslo zadavatele: vz-264/16
Datum nákupu / nabídek: 28.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/125 Uhlířské Janovice, ul. Jungmannova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odstranění konstrukčních vrstev vozovky do hloubky 290 mm a položení nových vtržených vrstev dle diagnostického průzkumu konstrukce vozovky. Šířkové a výškové uspořádání se nemění. Na části úseku se nacházejí velké kostky. Je nutné vzhledem k nehomogenně vrstev vybourat konstrukci vozovky až na hloubku 290 mm. Zasanovat (ŠD 0/63 max tl. 400 mm) podkladní vrstvy a doplnit hloubku na 190 mm SC C 8/10. Rozsah lokálních sanací je odhadován na 20 – 30 %. Přesný rozsah sanací bude po odfrézování odsouhlasen za účasti projektanta, zhotovitele a investora. Modul přetvárnosti na SC C 8/10 bude 90 MPa. Příčné sklony budou obnoveny na normové hodnoty, podélný sklon zůstane zachován, niveleta bude pouze vyrovnána. Pracovní spáry v obrusné, ložné a podkladní vrstvě budou vystřídány o 0,3 m. Styčná plocha bude ošetřena dle TP 115 profrézováním komůrky a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Dlažba přilehlých chodníků bude pouze lokálně přeskládána.
Po celé délce úpravy bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Bude provedeno barvou a po cca 2 měsících plastem s dlouhou dobou životnosti.
Stavební práce budou probíhat v souladu s Projektovou dokumentací vyhotovenou společností FORVIA CZ, s.r.o., IČ 02992485, se sídlem Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, z 03/2015, č. zakázky: 150311/15..

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 565 826 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky