Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - oprava a zateplení fasády školy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3087
Systémové číslo: P18V00000772
Datum zahájení: 10.09.2018
Nabídku podat do: 24.09.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace - oprava a zateplení fasády školy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro zadavatele, v rámci realizace projektu Projektová dokumentace – oprava a zateplení fasády školy SOU Nové Strašecí.
Předmětem veřejné zakázky je:
• Projektová dokumentace pro stavební řízení
• Projektová dokumentace pro provádění stavby
• Výkaz výměr
• Položkový rozpočet stavby
• Dokladová část
• Zastupování ve stavebním řízení
• Autorský dozor
• Diagnostika stavby
• Energetický audit
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 4 této zadávací dokumentace).
V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 280 992 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135
 • IČO: 14802201
 • Poštovní adresa:
  Sportovní 1135
  271 80 Nové Strašecí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525725

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky