Veřejná zakázka: III/1081 Turkovice - Kaliště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 306
Systémové číslo: P16V00000225
Evidenční číslo zadavatele: vz-265/16
Datum nákupu / nabídek: 29.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1081 Turkovice - Kaliště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 60 mm, provedení lokálních sanací konstrukčních vrstev, vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Po odfrézování a zalití příčných spár bude provedeno zřízení krajnice nezpevněné – štěrkodrť tl. 8 cm, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení – V4 „Vodící čára“.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 179 266 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky