Veřejná zakázka: II/337 Čáslav – ul. Chrudimská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 303
Systémové číslo: P16V00000222
Evidenční číslo zadavatele: vz-180/16
Datum nákupu / nabídek: 24.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/337 Čáslav – ul. Chrudimská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odstranění asfaltového krytu tl. do 10 cm, odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva
drceného tl 400 mm, odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením. Podklad ze štěrku tl 100 mm - 3x215 m2, úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2. Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB), asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu, výšková úprava uličního vstupu do 200 mm, vodorovné dopravní značení - dělící čáry 125 mm s balotinou - zřízení včetně předznačení, vodorovné dopravní značení - vodící proužky š. 25 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení, vodorovné dopravní značení plošné s balotinou – zřízení. Dopravné na skládku do 4 km, skládkovné - vybourané hmoty, Dopravně - inženýrské opatření po dobu stavby apod.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN,TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 642 871 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky