Veřejná zakázka: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3028
Systémové číslo: P18V00000713
Evidenční číslo zadavatele: VZ-479/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.08.2018
Nabídku podat do: 21.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1.“ Stavební práce spočívají ve výměně stávajícího mostního objektu na silnici III/33353 u obce Přítoky, okres Kutná Hora, za nový rámový most z monolitického železobetonu založeného na vrtaných velkoprůměrových pilotách v obci Přítoky. Součástí rekonstrukce je také úprava přilehlých svahů a dna koryta pod mostem, včetně úpravy odvodnění okolí mostu a rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav. Most je nyní ve špatném stavu (spodní stavba v klasifikačním stupni V). Stavební práce budou probíhat za vyloučení veřejného provozu. Stavební práce budou probíhat v souladu se stavebním povolením. Položky SO 186 budou čerpány dle skutečnosti zjištěné porovnáním pasportu objízdných tras před a po dokončením stavby a dle potřeby nutné pro udržení objízdných tras v provozuschopném stavu. Součástí stavby je také provizorní a definitivní přeložka tlakové kanalizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 018 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky