Veřejná zakázka: Zajištění komplexní činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 293
Systémové číslo: P16V00000212
Datum nákupu / nabídek: 27.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění komplexní činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je služba na zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti TDS“) a zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle Zákona o BOZP (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) Poskytovatelem pro Objednatele v souvislosti s přípravou a realizací stavby PNÚO a tím zajištění řádné přípravy, průběhu a dokončení Stavby, dodržení rozpočtových nákladů Stavby a předpokládaných termínů její realizace, a dále zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci Stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 376 012 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky