Veřejná zakázka: III/3273 Hlízov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2919
Systémové číslo: P18V00000604
Evidenční číslo zadavatele: VZ-329/18
Datum nákupu / nabídek: 13.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3273 Hlízov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně zajištění a realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, seřezání krajnic s naložením odvozem a uložením na skládku, prohloubení a reprofilace příkopů (do 0,5m3/m) vč. odvozu a skládkovného, ruční pročištění propustků (sjezdů), provedení lokálních sanací podkladních vrstev vozovky do hl. 30 cm (do 20% plochy, bude upřesněno po odfrézování na místě s technikem KSUS), podklad ze štěrkodrtě tl. 15 cm, cementová stabilizace 15cm, položení geomříže, rektifikace znaků inž. sítí, dosypání krajnic recyklátem, provedení očištění, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky a ACO11+ tl. 50mm vč. zalití příčných a podélných spár. VDZ barvou a po zaježdění plastem (vodící čáry).
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Před zahájením prací na rozebrání části opěrné zdi bude odstraněno stávající oplocení a proveden odborný řez ořechů tak, aby byla i dál zajištěna jejich stabilita a nedošlo k vyvrácení nebo spadnutí na okolní nemovitosti. Bude provedeno rozebrání části stávající nesoudržné opěrné zdi cca 0,5 – 1m, odtěžení přilehlého jízdního pruhu komunikace vč. odvozu a uložení na skládku, očištění stávajícího kamene a zpětné vyzdění opěrné zdi vč. doplnění novým kamenem. Na začištěný rub opěrné zdi bude nalepena izolace asfaltovými pásy vč. penetrace. Do opravené zdi budou na chemickou kotvu instalované ocelové trny a vybetonovaná nová ŽB římsa. Stávající oplocení vč. podezdívky bude rozebráno a do římsy bude na kapsy osazeno nové oplocení. Lícová strana zdi bude očištěna a nízkotlakým vodním paprskem bude odstraněné stávající nesoudržné spárování. Po očištění bude provedeno nové spárování celé zdi.
Podél zdi bude provedena sanace přilehlého jízdního pruhu vč. zásypu a drenáže s vyústěním do příkopu. Mezi římsou a novou vozovkou budou osazené betonové žlabovnice pro zajištění odvodu vody ze silnice do příkopu níže.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 479 690 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky