Veřejná zakázka: III/33320 – Brník - Králka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2832
Systémové číslo: P18V00000518
Evidenční číslo zadavatele: VZ-164/18
Datum nákupu / nabídek: 24.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33320 – Brník - Králka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je návrh a projednání včetně realizace DIO bude provedeno frézování ploch do 6 cm a seříznutí krajnic (s nakládáním a odvozem seřezávaného materiálu na skládku). Dále bude provedena vyrovnávka, včetně sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materálu-10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem - 4% cement, - 1% emulze, zhutnění).
Dále bude provedeno očištění, po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude proveden spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 5 cm. Poté bude provedeno čištění příkopů strojně – příkopovou frézou a zřízení krajnice nezpevněné (štěrkodrť tl. 8 cm). Nakonec bude provedeno VDZ barvou – vodící proužky 12,5 cm – zřízení včetně předznačení (V4)
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 805 147 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky