Veřejná zakázka: Technická asistence při zatřídění změn během výstavby (ZBV) dle jejího charakteru a obsahu staveb KSUS dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2776
Systémové číslo: P18V00000467
Evidenční číslo zadavatele: VZ-218/18
Datum nákupu / nabídek: 10.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická asistence při zatřídění změn během výstavby (ZBV) dle jejího charakteru a obsahu staveb KSUS dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je výkon technické asistence v rozsahu uvedeném v přílohách této výzvy na akci „Stavby realizované z vlastních, národních a dotačních zdrojů.“

Konkrétně se jedná o výkon technické asistence objednateli v rozsahu:
Přípravné fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;
- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.
Analytické fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;
- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.

Finální fáze zahrnující provedení:
- přípravu technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.

Činnost bude soustředěna zejména na
a) přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a
b) začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice KSÚS R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Výsledný výstup finální fáze:
a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh
b) závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016 a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017)
Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 989 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky