Veřejná zakázka: „II/118 a III/0063 Amerika - Kyšice“ - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2765
Systémové číslo: P18V00000456
Evidenční číslo zadavatele: VZ-174/18
Datum nákupu / nabídek: 30.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „II/118 a III/0063 Amerika - Kyšice“ - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování PD (DSP) na opravu silnic, včetně opravy propustků, pro sloučené územní a stavební řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, a souvisejícího výkonu IČ ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení, vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru po dobu výstavby (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 73 6201, 73 6101) TKP a TP, na akci „II/118 a III/0063 Amerila - Kyšice“. Součástí projektu bude i případná sanace propustků. Silniční most ev.č. 118-039 není součástí tohoto projektu. Projektant využije možnost případného sloučení územního a stavebního řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 505 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky