Veřejná zakázka: III/11611 a III/11612 Loděnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2675
Systémové číslo: P18V00000366
Evidenční číslo zadavatele: VZ-262/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11611 a III/11612 Loděnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/11611 a III/11612 Loděnice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Jedná se zejména o následující práce: odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 60 mm, dále bude provedeno očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACo v tl. 50 mm. Po odfrézování bude, provedena výšková úprava kanalizačních vpustí a inženýrských uzávěrů. Nezpevněné krajnice budou dosypány štěrkodrtí. Dále bude provedeno proříznutí pracovních spár a jejich zalití asfaltovou zálivkou. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 233 864 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky