Veřejná zakázka: III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2630
Systémové číslo: P18V00000321
Evidenční číslo zadavatele: VZ-147/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.04.2018
Nabídku podat do: 14.05.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění dlážděného krytu vozovky, odtěžení spodních vrstev a položení nového souvrství vozovky dle dodané diagnostiky a na základě sčítání dopravy 2010. Nová skladba vozovky je navržena dle TP170. Příčné a podélné sklony jsou navrženy dle platných norem a TP v závislosti na situaci. U vozovky dojde k rozšíření po celé délce na 6,00m. Po obou stranách komunikace budou zhotoveny zvýšené obruby, které dovedou vodu z komunikace pomocí příčných a podélných sklonů do uličních sorpčních vpustí. V návaznosti na úpravu vozovky je zhotoveno několik podélných parkovacích stání podél dané komunikace. Křižovatka s ulicí Ovocná bude zúžena a upravena pro umístění míst pro přecházení. V rámci opravy komunikace dojde i k úpravě a doplnění odvodnění komunikace. Nová dešťová kanalizace je navržena z plastových trub DN 400-800 v celkové délce 398 m, včetně napojení bočních ulic. V rámci projektu bude vybudováno 14 nových sorpčních vpustí, včetně jejich přípojek do dešťové kanalizace. Před pokládkou nového konstrukčního souvrství bude provedena oprava stávajícího kanalizačního a vodovodního řadu. Svislé a vodorovné dopravní značení bude zhotoveno dle výkresové dokumentace, platných předpisů a norem. U VDZ bude provedeno nejdříve předznačením barvou a až poté retroreflexním plastem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 236 952 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky