Veřejná zakázka: II/272 - Český Brod - Kounice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 263
Systémové číslo: P16V00000182
Evidenční číslo zadavatele: VZ-179/16
Datum nákupu / nabídek: 05.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/272 - Český Brod - Kounice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Po návrhu a projednání včetně realizace DIO a zajištění ohlášení stavby bude provedeno frézování ploch do 6 cm (odvoz odfrézovaného materiálu na deponii), dále bude provedena celková oprava propustku. Na místech mimo propustek bude provedena vyrovnávka, včetně sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materálu -10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem - 4% cement, - 1% emulze, zhutnění).
Dále bude provedeno očištění, po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude proveden spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 5 cm. Poté bude provedeno seříznutí krajnic (s nakládáním a odvozem seřezaného materiálu), čištění příkopů strojně – příkopovou frézou a zřízení krajnice nezpevněné (štěrkodrť tl. 8 cm). Nakonec bude provedeno VDZ – vodící proužky 12,5 cm – zřízení včetně předznačení (V4).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 993 949 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky