Veřejná zakázka: II/101 Úvaly - Škvorec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2607
Systémové číslo: P18V00000298
Evidenční číslo zadavatele: VZ-182/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2018
Nabídku podat do: 14.05.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Úvaly - Škvorec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/101 Úvaly - Škvorec“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k prohloubení nerovností a tento krátká úsek je v nejhorším stavu v trase průtahu, těsně stíhán úsekem před obcí Škvorec. Místy nefunkční příkopy a krajnice budou odtěženy v množství do 0,5 m3/m s naložením a odvozem na skládku, krajnice budou upraveny dosypáním recyklátem tl. do 100 mm a v šířce do 0,5 m. Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 10 788 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností. Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2, poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 1 348,5 t a bude souběžně provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude ošetřena zálivkou. Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm a o výměře 10 788 m2. Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno. V rámci pokládky konečné obrusné vrstvy budou podle potřeby výškově upraveny vnější znaky inženýrských sítí do nové úrovně povrchu v množství 79 ks. Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 899 458 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky