Veřejná zakázka: III/24022 Slatina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2490
Systémové číslo: P18V00000181
Evidenční číslo zadavatele: VZ-527/17
Datum nákupu / nabídek: 14.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/24022 Slatina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 6 cm, očištění, položení spojovacího postřiku a vyrovnávky. Dále dojde k položení obrusné vrstvy ACO v tl. 5 cm a ošetření pracovních spár asfaltovou zálivkou. Součástí opravy povrchu komunikace bude výšková úprava povrchových znaků inž. sítí. Oprava povrchu komunikace bude provedena v režimu provádění udržovacích prací.

Dle DPS zpracovanou firmou NOZA , Huťská 229, 272 01 Kladno dojde v úseku poruchy zemního tělesa komunikace III/24022 k vybudování železobetonové opěrné zdi a to v délce cca 85 m. Na vybudování opěrné zdi bylo vydáno Statutárním městem Kladno stavební povolení, č. jednací OV/2156/17-4/Dv ze dne 17.8.2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 936 911 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky