Veřejná zakázka: Technická pomoc objednateli - Vyhotovení záměru projektu a studie ekonomické efektivnosti pro stavby financované ze SFDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2478
Systémové číslo: P18V00000169
Evidenční číslo zadavatele: VZ-10/18
Datum nákupu / nabídek: 19.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická pomoc objednateli - Vyhotovení záměru projektu a studie ekonomické efektivnosti pro stavby financované ze SFDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je vyhotovení záměru projektu a studie ekonomické efektivnosti pro stavby financované ze SFDI.

Zpracování Záměru projektu bude provedeno dle:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb bude provedeno dle:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb.

Záměr projektu a ekonomické hodnocení staveb pro jednotlivé stavby bude Objednatel zadávat poskytovateli dle dílčích objednávek dle potřeb Objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 979 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky