Veřejná zakázka: Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2448
Systémové číslo: P18V00000139
Evidenční číslo zadavatele: vz-29/18
Datum nákupu / nabídek: 19.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která vychází z aktuálního stavu mostní evidence BMS k dnešnímu datu. Sestava členěná dle jednotlivých oblastí je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno v rozsahu dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou hlavní mostní prohlídky oprávněnou osobou zaneseny do systému BMS 2, není nutné protokoly z HPM objednateli předávat v tištěné podobě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 977 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky