Veřejná zakázka: III/2807 HASINA, most ev.č. 2807-7 přes výtok rybníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2405
Systémové číslo: P18V00000096
Evidenční číslo zadavatele: VZ-603/17
Datum nákupu / nabídek: 15.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2807 HASINA, most ev.č. 2807-7 přes výtok rybníka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu výstavba nového mostu přes výtok Hasineckého rybníka. Pro možnost jeho používání po povodni v roce 2013 bylo provedeno zesílení k-cí křídel a spodní stavby žlb přibetonávkou. Most je nyní ve velmi špatném stavebním stavu (NK i spodní stavba v klasifikačním stupni VI.) Stavba je členěna na objekty:
• SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
• SO 001 Demolice stávajícího mostu
• SO 101 Úprava komunikace
• SO 201 Most ev.č. 2807-7
• DIO – Dopravně – inženýrská opatření

Hasinecký rybník je součástí Ptačí oblasti Rožďalovicko a je evropsky významnou lokalitou (EVL). V případě, že zhotovitel zvolí technologii vyžadující významné snížení hladiny či dokonce vypuštění rybníka důrazně upozorňujeme na povinnost zhotovitele požádat o povolení mimořádné manipulace. Správce rybníka odsouhlasil úplné vypuštění rybníka s podmínkou, že vypuštění bude realizováno v druhé polovině měsíce října s omezením stavebních prací za takto snížené hladiny rybníka na 1 měsíc – maximálně 1,5 měsíce v případě, že v této době budou panovat nepříznivé klimatické podmínky. Obnova přepadu rybníka je součástí dodávky stavby. Zhotovitel je povinen tyto kritéria zahrnout do HMG výstavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 924 897 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky