Veřejná zakázka: II/125 Zbizuby průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 234
Systémové číslo: P16V00000153
Evidenční číslo zadavatele: vz-139/16
Datum nákupu / nabídek: 31.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/125 Zbizuby průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je frézování živičných vrstev v tl. do 100 mm, lokální sanace podkladních vrstev včetně odvozu a uložení na skládku, lokální přeskládání a doplnění vodícího proužku, doplnění silničních obrub, zajištění odvodnění, pokládka ložné vrstvy ACL 16 v tl. 60mm, pokládka obrusné protihlukové vrstvy modifikované elastomery v tl. 30 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár se zalitím v místě napojení asfaltových vrstev, rektifikace znaků inženýrských sítí, stržení krajnic včetně odvozu na skládku, dosypání krajnic asfaltovým recyklátem, čištění příkopů, VDZ v barvě a plastu, DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 892 953 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky