Veřejná zakázka: Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2331
Systémové číslo VZ: P18V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-004341
Datum zahájení: 05.02.2018
Nabídku podat do: 18.04.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 44 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím objednávek, 11x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy číslo nebude vydáváno) na základě dodaných podkladů ve formátu .pdf, poskytnutých zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník.
Součástí předmětu veřejné zakázky je mimořádná předtisková a grafická příprava, finální úprava fotografií, zalomení textu a jazyková korektura u čtyř Informačních magazínů Středočeského kraje.
Dále bude zajištěna doprava na distribuční sklad a distribuce do schránek obyvatel Středočeského kraje.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků