Veřejná zakázka: III/33510 Skvrňov - Bláto

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 231
Systémové číslo: P16V00000150
Evidenční číslo zadavatele: vz-178/16
Datum nákupu / nabídek: 29.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33510 Skvrňov - Bláto
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je frézování, očištění vozovky, vyrovnávka, rektifikace uličních vpustí a šoupat, pokládka ACO 11+ s pojivem POLYBITUME E 45 HiMA modifikovaným elastomerovým polymerem a chemicky zesíťované tl. 50 mm. Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením a uložením na skládku, následné zřízení krajnice štěrkodrtí fr. 0-32 a oprava napojení na stávajícího krytu, obnova VDZ, vodící proužky s balotinou, čištění příkopů příkopovou frézou. Návrh a projednání včetně realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 490 091 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky