Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2308
Systémové číslo: P17V00001590
Evidenční číslo zadavatele: vz-599/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-036365
Datum zahájení: 27.12.2017
Nabídku podat do: 02.02.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, zajištění souhlasných prohlášení, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení právních listin do katastru nemovitostí či odstranění nesouladů v katastru nemovitostí na držbě objednatele; provedení mapovacích prací a dalších potřebných geodetických průzkumů (např. vyhledání podzemních vedení), průzkum inženýrských sítí v dokumentacích správců, podrobné zaměření technických objektů, budování měřických sítí včetně jejich stabilizace a to s 5 účastníky na dobu 4 let. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé veřejné zakázky na služby spočívající v zajištění služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky