Veřejná zakázka: Zhotovení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000050
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1678
Systémové číslo: P17V00000960
Evidenční číslo zadavatele: S-5790/DOP/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.08.2015
Nabídku podat do: 17.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 17.08.2015 10:05

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je na základě provedeného geotechnického a hydrogeologického průzkumu, diagnostiky, měření únosnosti, apod. zpracovat projektovou dokumentaci v úrovni DÚR, DSP a PDPS (vč. případné opravy objízdných tras), na zajištění kompletní rekonstrukce části silnice III. třídy č. 2746 od jejího vyústění ze silnice I/38 u Libichova až po křižovatku s účelovou komunikací do Mosolfu před obcí Dobrovice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky