Veřejná zakázka: III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih _TDS + BOZP

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000044
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1672
Systémové číslo: P17V00000954
Evidenční číslo zadavatele: S-5336/DOP/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.06.2015
Nabídku podat do: 02.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 02.07.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih _TDS + BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) včetně provádění koordinátora BOZP (dále jen BOZP) a přípravná část zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na akci: „III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“ dle podmínek stanovených v přiloženém návrhu Smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 174 715 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky