Veřejná zakázka: Zajištění závěrečné části povinné publicity projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000043
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1671
Systémové číslo: P17V00000953
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.06.2015
Nabídku podat do: 07.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 07.07.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění závěrečné části povinné publicity projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem je zajištění povinné publicity projektu "Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji". Konkrétně se jedná o dodání tabule povinné publicity včetně vytvoření grafického návrhu a kotvící techniky, dodání propagačních předmětů včetně grafického návrhu a zajištění organizace a pohoštění pro účastníky semináře v prostorách budovy Krajského úřadu Středočeského kraje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 97 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky