Veřejná zakázka: Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - sociálně terapeutické dílny – JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000091
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1594
Systémové číslo: P17V00000876
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 493964
Počátek běhu lhůt: 12.09.2014
Nabídku podat do: 29.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 29.09.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - sociálně terapeutické dílny – JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb - sociálně terapeutické dílny dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v regionech Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav a Rakovník po dobu od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015.
Veřejná zakázky resp. její jednotlivé části budou zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona tj. dané služby mohou být z technických důvodů poskytnuty pouze jedním dodavatelem. Poskytovatel konkrétního druhu služby pro poptávané cílové skupiny je dle Registru poskytovatelů sociálních služeb v požadovaném regionu unikátní. Toto bylo ověřeno v rámci registrace poskytovatelů sociálních služeb, následně byly informace ověřeny a případně doplněny zasláním a vyhodnocením kvalifikovaného dotazu potencionálním dodavatelům. Vzhledem k požadavku na historii realizace služby v regionu (dáno existující registrací sociálních služeb) a k požadavku na zajištění pobytové resp. ambulantní formy sociální služby, není v požadovaném regionu další poskytovatel, který by sanoval potřeby tohoto druhu, popř. formy sociální služby pro dané cílové skupiny. Definice požadovaného celku kopíruje územní jednotky středního stupně (NUTS 4) - okresy, z důvodu spádové a infrastrukturní sítě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 630 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy