Veřejná zakázka: Základní síť sociálních služeb ve SK III - azylové domy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000089
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1592
Systémové číslo: P17V00000874
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.09.2014
Nabídku podat do: 30.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 30.09.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní síť sociálních služeb ve SK III - azylové domy
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a ustanovení § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“). V rámci zakázky bude zajištěna dostupnost sociální služby azylové domy poskytované v souladu se zákonem o sociálních službách na území regionů Beroun, Kladno, Mělník a Příbram.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy