Veřejná zakázka: Diskové pole

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000068
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1571
Systémové číslo: P17V00000853
Evidenční číslo zadavatele: S-2489/OIF/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2014
Nabídku podat do: 15.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 15.07.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Diskové pole
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je pořízení jednoho kusu diskového pole, jako datového uložiště pro potřeby Krajského úřadu Středočeského kraje. Současně pro jeho plné technologické využití se poptávají dva kusy SAN switchů pro komunikační propojení diskového pole a koncových serverů a zároveň čtyři kusy koncových serverů. Jedná se tedy o částečnou náhradu infrastruktury ICT Krajského úřadu Středočeského kraje s důrazem na výkon a přiměřenou dobu udržitelnosti. Důvodem výměny diskového pole je ukončení technické podpory výrobcem stávajícího diskového pole a FC switchů, včetně morální a fyzické zastaralosti současných nahrazovaných zařízení v infrastruktuře datového úložiště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 396 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky